Det er enkelt å få et tilbud fra oss

Når du sender inn skjema «Send tilbud» på en Lexmark modell, så skjer følgende:

 

- Vi svarer med en e-post med noen spørsmål enkel behovsanalyse.

- Vi gir et tilbud ønsket modell eller kommet med forslag annen modell basert på behovsanalysen.

- All analyse vil være basert på tilstrekkelig ytelse i henhold til bruker behov og lavest mulig trykkekostnader.

 

Alle henvendelser blir tatt hånd om av salgskonsulenter hos oss.

 

- Det sendes en enkel leieavtale som mottas og bekreftes per e-post.

- I leieavtalen står i leieperiode, oppsigelsestid og økonomiske forhold.

- Det avtales leveringstidspunkt for oppsett og installering avtalt Lexmark skriverløsning.

- Vi leverer rekvisita og utfører service etter behov i hele avtale perioden.