Sikker utskriftsfunksjon Lexmark kontorskriver

Sikker utskriftsfunksjon Lexmark kontorskriverSikker utskriftsfunksjon Lexmark kontorskriver

På grunn av de mange utfordringene som er knyttet til å beskytte dokumenter i et delt utskriftsmiljø har organisasjoner behov for en sikker utskriftsfunksjon.  Sikker utskriftsfunksjon Lexmark kontorskriver gir god kontroll over hvem som kan frigi jobber på skriveren.

Fordel med Lexmark

Sikre holdte utskriftsjobber er et brukervennlig program som forhindrer at bedriftens sensitive og konfidensielle informasjon kommer på avveie, ved at jobbene blir liggende på enheten inntil en autorisert bruker frigir jobben for utskrift. Installasjonen krever verken utskriftsserver eller innsats fra IT-tekniker.

Hva er fordelene med Sikre holdte utskriftsjobber

Sikrer konfidensiell informasjon -Holder igjen dokumenter inntil en autorisert bruker frigir dem
Praktisk løsning – Frigi utskriftsjobber når du er klar
Kostnadsbesparende – Reduserer kostnader gjennom redusert utskriftsmengde

Ideelt for:
Banker, legekontorer og sykehus, retail, forsikringsselskaper, grunnskoler og videregående skoler. Passer og til Lexmark skriverløsning som står i åpent publikums lokale. f.eks. salgslokale.

Funksjoner

Sørg for at konfidensielle dokumenter er sikre. Sikre holdte utskriftsjobber bruker en firesifret PIN-kode eller et ID-kort for å forhindre uautorisert tilgang til dokumenter. Dette forhindrer at sensitive opplysninger blir liggende i skriverskuffer, slik at uautoriserte personer kan få tilgang til dem.

Frigi utskriftsoppgaver når som helst

Du sender utskriftsoppgavene til skriveren, der de lagres. Deretter kan du frigi dem når det passer deg – uten å måtte avbryte det du holder på med for å hente dokumentet. Du kan også kontrollere et dokument før du skriver ut flere kopier. Etter at dokumentene er skrevet ut, kan du sjekke at oppgavene slettes. Du kan også konfigurere så mange kopier du ønsker for oppgaven. Du kan til og med angi at oppgaven skal utløpe etter en viss tid – fra én time til én uke.

Reduserte utskriftskostnader

Ved å redusere antallet dokumenter som blir liggende igjen i skriverskuffene, kan bedriften oppnå betydelige kostnadsbesparelser.

Se mer informasjon YouTube.
Se brosjyre.

Similar Posts