Ofte stilte spørsmål:

1. Hvordan velge rett kontorskriver?

Sett opp et scenario hvordan du tror trykkeaktiviteten vil skje i bedriften. Hvor mange ansatte er dere og hvor mange sider per dag per ansatt.

Eksempel 5 ansatte med estimert 15 sider hver dag er lik 75 til sammen ganger med 20 arbeidsdager er lik 1500 sider per måned. Totalt 18000 sider per år. FRI PRINT1500 vil passe her.

Hvordan skal dokumenter behandles via skanner. Eksempelvis alle skal skanne til egen e-post adresse og dokument rutes videre derfra. Eller det skal skannes direkte til regnskapsfører, direkte til andre personer eller til lagring i «skyen». Det er mange muligheter.

Tenk litt igjennom hvordan bedriften ønsker å arbeide med dokumenter med bruk av kontorskriveren. Lexmark skrivere blir levert med mange små programmer som gjør det effektivt å håndtere dokumenter på forskjellige måter.

Hvilke papirformat trenger bedriften og hvilken kvalitet ønskes. Er det nok med A4 format eller vil bedriften også ha A3 format?

Bruk litt tid å tenk igjennom hva dere ønsker av oppgaver utført på en multifunksjonsskriver.

Lage en liste med punkter. Send den til oss på printer@printernorge.no. Vi vil da komme med forslag til løsning. Dette gjennom en prat med kontakt person i bedriften og selger hos oss.

2. Lease eller leie kontorskriver?

Ved leasing gjøres dette via et finansieringsselskap. Det inngås en avtale salgspris på laserskriver og det settes opp en avtale med finansieringsselskap. Denne løper som regel i 60 måneder. Man er da låst til avtalen i denne perioden.

Ved leie så gjøres dette direkte med Kontorskriver/Printer Norge AS. Det inngås en enkel leieavtale som vil ha en stor grad av fleksibilitet når det gjelder forhold som bytte av skriverløsning og oppsigelse.

Nyetablerte bedrifter bør helst ikke inngå en leasingavtale. Man vet ikke hva fremtiden bringer og fleksibilitet vil være meget viktig.

Printer Norge As FRI PRINT avtaler er med løpende tre måneder oppsigelsestid. Fleksibilitet er viktig i uforutsigbare tider.

3. Oppsigelse av avtalen

Ved leie hos Kontorskriver/Printer Norge As er det normalt løpende tre måneder oppsigelsestid.
Dette gir en meget god fleksibilitet for bedriften som leietaker.

Utstyr kan skiftes ut hvis man for eksempel trenger en større kraftigere kopimaskin med flere bruksområder.

Det kan også oppstå andre forhold og situasjoner som gjør at man ønsker å si opp avtalen.

FRI PRINT avtalen kan justeres fortløpende iht. trykkevolum. Skulle det over tid bli trykkevolum som er permanent over det antall kopier som er avtalt per måned så kan den justeres opp til ønsket nivå.

4. Gebyrer

Ved leie kopi print løsning hos Kontorprinter/Printer Norge AS så er det ingen etableringskostnad leieavtale, ingen faktura eller termin gebyr, ingen support og/eller software lisens avgift, periodisk system- eller vedlikeholds gebyr m.m.

5. Frakt, oppsett og installasjon Lexmark laserskriver

Vi organiserer frakt. Installasjon er tilkobling til nettverk/trådløs ruter og oppsett brukere via bedriftens egen IT avdeling eller IT service partner.

Innstillinger på skriverløsning etter retningslinjer gitt egen IT avdeling/ansvarlig eller bedriftens IT leverandør.

Vår servicetekniker har denne kontakten på vegne av leietaker.

Vi ordner retur av gammel skriverløsning til godkjent EE-avfall.

6. Hva koster det å trykke på kopimaskin?

Kontorskriver/Printer Norge As tilbyr FRI PRINT1500/3000/6000. Det betales da månedspris for avtalt antall kopier 1500/3000/6000 per måned.

Hvis det trykkes over avtalt FRI PRINT antall kopier betales det et avtalt beløp per kopi. Det er ført opp i tilbud som mottas før leieavtale inngås.

Hvis det blir store avvik med ekstra regning for større mengde kopier enn avtalt 1500/3000/6000 så kan avtalen tilpasses reelt trykkevolum med å gå opp et intervall. Det gjøres fortløpende etter erfaring.

Våre selgere hjelper med tall eksempler ut i fra analyse behov kopi print 1500/3000/6000 eller annet kopi antall.

7. Kan jeg selv installere multifunksjonsskriver?

Ja , det er fullt mulig. Har du kunnskap innen data så kan du sette opp skriver selv i nettverk med diverse brukerinnstillinger. Vi kan sende multifunksjonsskriver til bedriftens adresse så setter dere den opp selv.

Etter at skriverløsning er blitt levert kan vi gi hjelp via vårt Supportsenter. Her sitter kvalifiserte serviceteknikere som kan bidra per telefon, e-post eller via TeamViewer/fjernsupport. Det faktureres gjeldende timepris ned til 15minutter.

8. Forsikring av skriver

Ved tyveri, hærverk eller brann kan leietaker bruke bedriftens egen næringsforsikring eller inngå en egen avtale med Kontorskriver/Printer Norge AS.

Det avtales i leieavtalen.

9. Kan kostnader stige?

Leieavtaler kan justeres etter konsumprisindeksen.

11. Kan jeg kjøpe maskinen i leietiden?

Det kan bedriften.

Men hva er poenget med å eie en gjenstand som faller i verdi lik en stein som kastes i vannet?

Med våre billige leieavtaler inkludert FRI PRINT1500/3000/6000 så er det bruk og driftssikkerhet samt fleksibilitet som er det viktigste.

Vi kan ved alle tidspunkt i avtalen bli enige om en pris kjøp hvis det er ønskelig.