Lexmark Multi Sendt

Sen e-post til flere mottakereLexmark Multi Send

Et effektivt lite program som en eller flere skannede sider til flere mottakere samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark kontorprinter.

Case: Skann en elle flere sider som skal til alle avdelinger i bedriften. Legg inn i et forhåndsprogrammert symbol på skjermen og trykk på dette så går rett i fra skriver til de som skal ha det i en og samme operasjon.

Innfanging og ruting
Programmet skanner et papirdokument på Lexmark kontorskriver, oppretter et digitalt bilde og sender bildet til ett eller flere mål. Mulige mål kan være skrivere, eksterne skrivere, FTP-områder, delte nettverksmapper, e-postadresser eller fakser. Disse målene kan velges enkeltvis eller i en hvilken som helst kombinasjon.

Automatisk arkivering
Noen forretningsfunksjoner krever en arkivert kopi av hver faks eller hvert utskrevne dokument. Multisending forenkler dokumentarkivering ved å sende et digitalt bilde av papirdokumentet automatisk til en delt mappe eller et FTP-område for hver faks- eller kopioperasjon som utføres.

Profiler
Profiler gir administratoren muligheten til å forhåndsdefinere et sett av mål. Brukere velger ganske enkelt profilen som er nødvendig for oppgaven.
Bekreftelser

Multisending kan konfigureres til å varsle brukeren om vellykket levering til de valgte målene. Bekreftelser kan vises på berøringsskjermen, skrives ut og/eller sendes via e-post til en forhåndsdefinert adresse.
Printer Norge supportsenter kan hjelpe bedriften med å sette opp og installere Multi Send i skriver. Send oss en e-post til printer@printernorge.no.

For mer informasjon om Multi Send https://partnernet.lexmark.com/no_no/products/solution-detail.html?pn=82S0137

Similar Posts